سیسیتم های آکواپونیک صنعتی

آکواراز با اجرای سیستم‌های فیلتراسیون مدار بسته پرورش آبزیان زمینه تولید گیاهان در سیستم‌های هیدروپونیک را نیز مهیا می‌سازد، برای کنترل هرچه بهتر شرایط آبی در سیستم‌های مدار بسته و کاهش تلفات از سنسور های ثبت لحظه‌ای شرایط آبی استفاده می‌شود. از این طریق اطلاعات شرایط زیستی آبزیان و گیاهان در قسمت‌های مختلف سیستم پرورشی به صورت آنلاین ثبت و اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین سیستم‌های اجرایی مجهز به اتوماسیون کنترل و آلارم هشداردهنده در مواقع اضطراری هستند.

سیستم‌های آکواپونیک بسته به اهداف و اطلاعات پروژه در ابعاد و اشکال مختلف سیستم‌های گلخانه‌ای یا مزارع باز طراحی و اجرا می‌شوند. شرکت آکواراز در اجرای سیستم‌های آکواپونیک، بسته به ابعاد و مشخصات سیستم‌های اجرایی، بسترهای کشت گیاه را طراحی و تولید می نماید.
برخی از انواع بسترهای کشت آکواپونیک عبارتند از :

علاوه بر توانمندی شرکت آکواراز در طراحی سیستم های مداربسته پرورش ماهی در گلخانه های آکواپونیک، انواع بستر های کشت گیاه متناسب با تولید انواع سبزیجات و صیفیجات توسط این شرکت طراحی و به تولید رسیده است.
بستر کشت OXYPOT و بستر کشت DOME از بستر های اجرایی این شرکت میباشند که برای اولین بار در منطقه توسط شرکت آکواراز در ایران طراحی و تولید شده اند. اطلاعات مربوط به این بستر ها که بصورت اختصاصی در مزارع صنعتی آکواپونیک مورد اسفتاده قر ا میگیرند در قسمت فروشگاه آکواپونیک آکواراز ارائه شده است.

خدمات آکواراز در قالب سیستم‌های آکواپونیک: