طرح آکواپونیک

 • ظرفیت تولید ماهی: 70 تن در سال ماهی تیلاپیا
 • ظرفیت تولید گیاه: 1.8 میلیون عدد کاهو در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 10,000 متر مربع
 • تاریخ اجرای طرح: 1400

طرح آکواپونیک

 • ظرفیت تولید ماهی: 226 تن
 • ظرفیت تولید گیاه: 4.2 میلیون عدد کاهو در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 27,300 متر مربع
 • تاریخ اجرای طرح: 1400 - ترکیه

طرح مداربسته ماهی قزل آلا

 • ظرفیت تولید ماهی: 250 تن در سال ماهی پرواری - 100 هزار قطعه در هر دوره بچه ماهی
 • مساحت طرح اجرایی: 2500 مترمربع
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1400 - بلاروس

مرکز تکثیر آبزیان دریایی

 • ظرفیت تولید بچه ماهی : 10 میلیون قطعه در هر دوره
 • تعداد دوره در سال : سه دوره
 • مساحت طرح اجرایی : 50 هکتار
 • تاریخ اجرای طرح : 1399

طرح آکواپونیک

 • ظرفیت تولید ماهی: 10 تن
 • ظرفیت تولید گیاه: 360 هزار عدد کاهو در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 2000 مترمربع
 • تاریخ اجرای طرح: 1399

طراحی و اجرای مزرعه مداربسته ماهی قزل آلا

 • ظرفیت تولید ماهی: 15 تن در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 350 مترمربع
 • تاریخ اجرای طرح: 1399

طرح مداربسته میگو

 • ظرفیت تولید میگو: 20 تن در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 2000 مترمربع
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1398 - ترکیه

طرح آکواپونیک بومیار گیاه

 • ظرفیت تولید ماهی: 20 تن در سال ماهی خاویاری - 20 تن در سال ماهی کپور
 • ظرفیت تولید گیاه: 100 تن در سال گوجه فرنگی - 700 هزار عدد کاهو در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 5000 مترمربع
 • تاریخ اجرای طرح: 1398

مرکز تکثیر ماهیان دریایی

 • ظرفیت تولید بچه ماهی : 5 میلیون قطعه در هر دوره
 • تعداد دوره در سال : سه دوره
 • مساحت طرح اجرایی : 20 هکتار
 • تاریخ اجرای طرح : 1398

طرح آکواپونیک تولید ماهیان خوراکی و زینتی در سیستم طبقاتی

 • ظرفیت تولید ماهی: 50 تن در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 400.000 عدد کاهو
 • ظرفیت تولید ماهیان زینتی: 500 هزار قطعه در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 1000 متر
 • تاریخ اجرای طرح: 1397

طرح آکواپونیک

 • ظرفیت تولید ماهی: 300 کیلوگرم در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 1100 عدد بستر کشت برای انواع صیفیجات و سبزیجات در سیستم آکواپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 70 متر
 • تاریخ اجرای طرح: 1396

طرح های آکواریوم های شهری

پروژه آکواپونیک نیکان

 • ظرفیت تولید ماهی: 60 تن در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 500 تن در سال انواع صیفیجات و سبزیجات در سیستم آکواپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 2 هکتار
 • تاریخ اجرای طرح: 1395