طرح آکواپونیک

طرح آکواپونیک

طرح مداربسته ماهی قزل آلا

مرکز تکثیر آبزیان دریایی

طرح آکواپونیک

طراحی و اجرای مزرعه مداربسته ماهی قزل آلا

طرح آکواپونیک بومیار گیاه

مرکز تکثیر ماهیان دریایی

طرح آکواپونیک تولید ماهیان خوراکی و زینتی در سیستم طبقاتی

طرح آکواپونیک

پروژه آکواپونیک نیکان