مشاوره و تجهیز مزارع سنتی

در راستای ارائه خدمات آبزی‌پروری شاهد تماس‌های بسیاری مبنی بر ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات موجود در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان هستیم. بسیاری از پرورشگاه‌های موجود فاقد استانداردهای فنی تولید و مدیریت هستند. بروز بیماری‌ها و عوامل کاهنده کیفیت و کمیت تولید ناشی از ناآگاهی و یا عدم مدیریت صحیح مجموعه‌های پرورش ماهی است.
دلایل بروز مشکلات بسته به جغرافیای محل و نوع گونه‌های پرورشی تفاوت های محسوسی دارند. در عین حال تمامی مشکلات موجود با برسی آنالیزهای انجام شده توسط گروه فنی آکواراز قابل تشخیص و پیشگیری هستند. آکواراز با کادری دانش‌آموخته و با تجربه در صنعت آبزی‌پروری، با مشارکت در طرح‌های تولیدی و تحقیقاتی مراکز دولتی و خصوصی قادر به شناسایی و حذف عوامل محدودکننده تولید است و با ارائه راهکارهای کاربردی شما را در رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید یاری می‌کند.

اطلاعات مراکز پرورش ماهی متقاضیان توسط کارشناسان مربوطه مطالعه و طرح‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشگیرانه بسته به اهداف تولید و با تشخیص عوامل محدودکننده آن، پیشنهاد و اجرا می‌شوند.
جهت جلوگیری از بروز بیماری که در محیط‌های متراکم پرورش ماهی به سرعت منتقل می‌شوند، دقت بیشتر در تامین نیازهای آبزیان ضروری است.  بدین جهت برای مدیریت و کنترل دقیق‌تر امور و کاهش تلفات در دوره‌های پرورشی، اتوماسیون واحدهای پرورش ماهی پیشنهاد می‌شود.

مدیریت و نگهداری سیستم‌های پرورشی مهم‌ترین مشغله صاحبان مراکز تولیدی است، هر ساله شاهد ایجاد و معرفی سیستم‌های نوینی در صنایع آبزی‌پروری هستیم که حدود 95 درصد از آنها ابزاری برای کمک به مدیریت بهتر امور تولید هستند.  سنسورهای کنترل‌کننده شرایط آبی، سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل از راه دور، ادوات فیلتراسیون و اتوماسیون، اتوماسیون غذادهی، پمپ آبزیان، سیستم‌های واکسیناسیون و نقل و انتقال آبزیان و غیره، همگی برای مدیریت بهتر و دقیق‌تر امور استفاده می‌شوند. تجهیزات و برنامه‌های مدیریتی بسته به اهداف تولیدی مزارع پرورشی و موانع موجود در مزرعه، برای حذف موانع و افزایش تولید در واحد سطح ارائه می‌شوند.