بیوفیلتر

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L

مشخصات کلی دستگاه

دستگاه بیوفیلتر جهت تقلیل آمونیاک تولیدی در اثر غذا دهی آبزیان استفاده میشود. برای حذف آمونیاک از نیتروباکترهای تجزیه کننده آمونیاک به نیترات استفاده میشود که در محیط بیوفیلتر تکثیر میشوند. بیوفیلترها بسته به نحوه جریان آب درون مدیا دارای اشکال مختلفی میباشند و نیز مکانیسم عمل متفاوتی دارند.
دستگاه بیوفیلتر یکی از قسمت های اصلی یک سیستم مداربسته پرورش ماهی یا سیستم تصفیه آب صنعتی میباشد و برای حصول به حداکثر کارایی این گونه سازه ها بسته به مشخصات سیستم اجرایی طراحی و تولید میشوند و عملا ساختار و شکل ثابتی ندارند.
دستگاه بیوفیلتر در دو مدل مجزا شامل راکتور اولیه و راکتور ثانویه در ظرفیت های نامحدود توسط شرکت آکواراز طراحی و تولید میشود.

ظرفیت دستگاه

ظرفیت فیلتر آمونیاک 100 الی 200،000 کیلوگرم بیوماس لحظه ای آبزیان. در سیستم های صنعتی و تصفیه فاضلاب، ظرفیت دستگاه نا محدود میباشد.

مصرف آب دستگاه

نیم درصد حجم کل آب استخر های ماهی

مصرف برق دستگاه

بسته به مدل دستگاه و مکانیزم عمل فیلتر متفاوت میباشد. مصرف برق در راکتور های بیوفیلتر بصورت حدودی یک هفتم کل مصرف برق مزرعه میباشد.

موارد استفاده دستگاه بیوفیلتر

جهت حذف آمونیاک و نیتریت از آب پرورش ماهی

مزیت های دستگاه

کاهش آمونیاک و نیتریت و افزایش اکسیژن محلول در آب و ایجاد تعادل در گازهای محلول در آب مزارع آبزی پروری

جنس دستگاه

پلی اتیلن - پلی پیرو پیلن و استیل

آپشن های دستگاه

گارانتی دستگاه

5 سال