غذای ماهی قزل آلا

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L
Feed Name
Size mm
C. Protein
C. Fat
C. Fiber
Ash
Moisture
Density gr/lt
Trout Granol Larva
0-0.3
55.45
12.06
0.75
10.18
4.2
Trout Granol Larva
0.3-0.5
55.45
12.06
0.75
10.18
4.2
Trout Granol Larva
0.5-0,8
55.45
12.06
0.75
10.18
4.2
Trout Granol Larva Food
0.8-1
55
12.06
0.85
10.22
6.17
610-645
Trout Larva Food
1
53.02
13.06
0.85
10.22
6.17
610-645
Trout Granol Larva Food
1-1,2
55
12
0.89
10.68
5.87
665
Trout Larva Food
2
48.15
17.66
1.09
10.3
5.18
688
Trout Larva Food
2.5
48.15
17.66
1.09
10.3
5.18
688
Trout Growing Food
3
46.15
18.26
1.45
9.02
6.18
701
Trout Growing Food
4-5-6-8-10
42
20
1.85
8.49
7.01
695
Trout Growing Food
4-5-6-8-11
45
20
1.85
8.49
7.01
695
Trout Moder Fish
8.0-10.0
50.22
15.16
2.25
9.89
7.51
615