دستگاه سورتر - رقم بند ماهی

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L
مدل دستگاه
نوع دستگاه
رنج سازبندی
ظرفیت دستگاه
جنس دستگاه
تعداد سایزبندی
AE_BB1
آب شیرین – پرواری
5 – 400 گرم
2 تن در ساعت
استیل 304 و آهن
3 سایز متفاوت
AE_BB1_INOX
آب شور – پرواری
5 – 400 گرم
2 تن در ساعت
استیل 304
3 سایز متفاوت
AE_BB2
آب شیرین – بچه ماهی
0.5 – 50 گرم
0.4 الی 1 ملیون قطعه در روز
استیل 304 و آهن
3 سایز متفاوت
AE BB2 INOX
آب شور – بچه ماهی
0.5 – 50 گرم
0.4 الی 1 ملیون قطعه در روز
استیل 304
3 سایز متفاوت
AE_BB3
آب شیرین – لارو ماهی
0.2 – 20 گرم
1 ملیون قطعه در روز
استیل 304 و آهن
2 سایز متفاوت
AE BB3 INOX
آب شور – لارم ماهی
0.2 – 20 گرم
1 ملیون قطعه در روز
استیل 304
2 سایز متفاوت
AE BB GRUP
آب شیرین
10 – 400 گرم
15 تن در ساعت
استیل 304 و آهن
6 سایز متفاوت
AE BB1 INOX GRUP
آب شور
10 – 400 گرم
15 تن در ساعت
استیل 304
6 سایز متفاوت

توضیحات :