سیسیتم های آکواپونیک نیمه صنعتی

در طی سالیان اخیر، گروه‌ها‌، انجمن‌ها و مجامع آکواپونیک به طور قابل توجهی توسعه یافته‌اند و به این سبب مخاطبان این صنعت را، به غیر از مشاغل تجاری، که ملزم به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بالا و پذیرش ریسک‌های گاه غیر قابل جبران هستند، گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی کوچک‌تر نیز شامل شده است. این امر گروه‌های فوق را بر آن داشته که به خدمت انتشار و مشاوره‌ آموزه‌های خود برای این واحدهای کوچک مبادرت ورزند.

بسیاری از این مؤوسسات به طور معمول به جای تولید مواد غذایی و رقابت با سایر تولیدکنندگان به دنبال تحقیقات دانشگاهی بوده‌اند که گاه منجر به ایجاد سیستم‌های تجاری بسیار عالی نیز شده است. بسیاری از این مؤوسسات تحقیقاتی موفق به دریافت گواهینامه ارگانیک برای واحد خود شده‌اند که بازده مالی بالاتری برای تولیدات آنها به ارمغان آورده است.

جستجو در تنوع موجود گیاهان و ماهی‌ها، پیشبرد استراتژی‌های موفق در ارتباط با رستوران‌های محلی، برنامه‌های تفصیلی کسب و کار با تحقیقات دقیق بازار در مورد پردرآمدترین گیاهان و ماهیان در بازارهای محلی و منطقه‌ای، همچنین تجربه در زمینه آکواپونیک در مقیاس کوچک برای هرگونه موفقیت مهم در مقیاس بزرگ ضروری است.