استخرهای مربع

کاتالوگ
کاتالوگ

اشتراک محصول

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
لوگوی فارسی-L
مدل استخر
جنس استخر
ظرفیت استخر
گارانتی
AE_SQRTANK_PS
پلی استر
1 الی 500 مترمکعب
10 سال
AE_SQRTANK_PP
پلی اتیلن
1 الی 200 مترمکعب
5 سال
AE_SQRTANK_PE
پلی پروپیلن
1 الی 200 مترمکعب
5 سال

توضیحات :

  • استخر های مربعی بیشتر در مراکز تکثیر و تولید آبزیان، جهت نگهداری ماهیان مولد و بچه ماهیان استفاده میشوند.
  • به سبب شکل مربعی شکل فضای کمتری اشغال میکنند و در صورت طراحی مناسب سیستم گردش آب، راندمان مشابه استخر های گرد را دارند.
  • استخرهای مربعی شرکت آکواراز بسته به گونه ماهی و مشخصات پروژه، در ابعاد و اشکال مختلف قابل تولید است.

توضیحات :

مشاهده ویدئو