برج اکسیژن

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L

ظرفیت دستگاه

3 الی 500 متر مکعب در ساعت

درصد اکسیژن دهی به آب

95 درصد

میزان اکسیژن دهی

25 mg/l در فشار 1 بار

کمترین بار لازمه

1 اتمسفر

جنس دستگاه در سه نوع

گارانتی دستگاه

10 سال

توضیحات :

توضیحات :

مشاهده ویدئو