شناور چندمنظوره آکواراز

کاتالوگ
کاتالوگ

اشتراک محصول

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
لوگوی فارسی-L
مدل چندمنظوره آکواراز
محدوده ابعاد
محدوده قطر لوله
محدوده وزن
تعداد لوله
AC–PNT2
2 الی 24 متر
250 الی 800 میلی متر
490 الی 24096 کیلوگرم
2
AC–PNT3
3 الی 24 متر
250 الی 1000 میلی متر
735 الی 37680 کیلوگرم
2 الی 3
AC–PNT4
4 الی 20 متر
315 الی 1000 میلی متر
1232 الی 31400 کیلوگرم
2 الی 4
AC–PNT5
5 الی 20 متر
315 الی 1000 میلی متر
1925 الی 31400 کیلوگرم
2 الی 5
AC–PNT6
6 الی 20 متر
315 الی 1000 میلی متر
2772 الی 47100 کیلوگرم
3 الی 6
AC–PNT8
8 الی 20 متر
400 الی 1200 میلی متر
8000 الی 67800 کیلوگرم
3 الی 8
AC–PNT10
10 الی 25 متر
500 الی 1200 میلی متر
19600 الی 113000 کیلوگرم
4 الی 10
AC–PNT12
12 الی 30 متر
630 الی 1200 میلی متر
44784 الی 169500 کیلوگرم
5 الی 12
AC–PNT14
14 الی 30 متر
800 الی 1200 میلی متر
70280 الی 254250 کیلوگرم
7 الی 10

توضیحات :

  • شناور های چندمنظوره آکواراز به سبب قیمت ارزان و مقاومت بسیار بالای سازه در مقایسه با سازه های مشابه برای استفاده در آبهای کم تلااطم نظیر دریاهای داخلی و پشت سد بسیار ایده آل میباشند.
  • از موارد کاربرد شناور میتوان به دپوی غذا ماهی و تجهیزات غذا دهی، کانتینر پرسنل، شناور تجهیزات نگهداری قفس، پلتفرم سورت و رقم بندی ماهی، حمل و نقل تجهیزات و ترانسفر ماهی در زمان ماهی ریزی و غیره اشاره کرد.
  • بسته به نوع کاربری شناور، تجهیزاتی نظیر جرثقیل، موتور، مخازن و تجهیزات صید و ترانسفر ماهی، کانتینر و سیستم مورینگ جهت بست در محل قفس روی شناور قابل نصب میباشد.