زنجیر و اتصالات زنجیر مخصوص قفس

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L
انوع زنجیر های کاربردی در قفس
قطر زنجیر mm
تست حمل وزن kg
زنجیر مخصوص لنگر
12.5 الی 81
6.700 الی 345
زنجیر مخصوص شناور – بویه
88 الی 231
15 الی 212
زنجیرهای کوتاه برد Din 766
54 الی 142
6.3 الی 40
زنجیرهای کوتاه برد Din 764
54 الی 142
6.3 الی 40
انوع اتصالات کاربردی در قفس
ابعاد mm
تست حمل وزن kg
رابط اتصال پیچی زنجیر
12.5 الی 81
9 الی 350
رابط گردان زنجیر
12.5 الی 81
9.4 الی 345