غذا ده دیزلی

کاتالوگ
کاتالوگ

اشتراک محصول

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
لوگوی فارسی-L
مدل
تعداد خروجی غذا
قدرت غذادهی
قدرت فن
تجهیزات سنسور و دوزاج
ظرفیت دپوی غذا
AC-D1-FEEDER
تک نازله
25 کیلوگرم در دقیقه
3000 مترمکعب در ساعت
زیمنس آلمان
500 – 10.000 کیلوگرم
AC-D2-FEEDER
دو نازله
50 کیلوگرم در دقیقه
2*3000 مترمکعب در ساعت
زیمنس آلمان
1500 – 10.000 کیلوگرم

توضیحات :

  • کل سیستم غذا ده اتوماتیک و مخزن غذا از آلیاژ مقاوم به آب شور و ضد زنگ ساخته شده است.
  • دارای سیستم تنظیم سرعت و مقدار غذادهی میباشد که توسط مانیتور دیجیتال قابل مشاهده و تغییر میباشد.
  • بسته به تناژ غذادهی در ظرفیت های متفاوت تولید میشود.
  • گارانتی دستگاه 2 سال میباشد.