سیستم غذاده اتوماتیک بارج

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L

طول بارج

14 الی 24 متر

عرض

12 الی 22 متر

ارتفاع

7 الی 8 متر

وزن

100 تن الی 180 تن

ظرفیت مخزن غذا

100 الی 350 تن

ظرفیت غذادهی فیدر

6 الی 42 قفس

تعداد سیلو

2 الی 8 عدد

تجهیزات همراه بارج

گارانتی دستگاه

2 سال

توضیحات :