بستر A شکل

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L

مشخصات کلی بستر

ظرفیت تولید

20 الی 60 بوته در متر مربع بسته به نوع گیاه

دوره تولید

30 الی 70 روز بسته به نوع گیاه

مزیت های بستر A شکل

معایب بستر A شکل

گارانتی بستر

30 الی 70 روز بسته به نوع گیاه

توضیحات :

به دلیل میزان نور بالا در عرض جغرافیایی کشور استفاده از بستر های طبقاتی نظیر A شکل پیشنهاد میشود.
میزان تولید در این بستر ها بیشتر از بستر های افقی ساده بوده و بسته به نوه گیاه تا 60 بوته در متر مربع کشت میشود. .
بستر های طبقاتی ان اف تی یا ان اف سی (NFT – NFC) در ابعاد مختلف بسته به نوع گیاه و ابعاد پروژه طراحی و تولید میشوند. .
در اجرای این بستر ها توجه به موقعیت جغرافیایی گلخانه و جهت تابش آفتاب مهم میباشد زیرا سایه اندازی یکی از مشکلات مرسوم در این بستر ها میباشد و طراحی پروژه باید در جهت کاهش سایه اندازی انجام گردد.

مشاهده ویدئو