دفتر مرکزی 
تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادى، میدان فرهنگ،پلاك ۲۰ ، واحد ۲
۰۲۱ ۸۸۷۰ ۶۸۴۱ - ۴۲

۰۲۱ ۸۸۷۰ ۶۸۴۹
info@aquaraz.com
دفتر بازرگانی 
شهرک صنعتی منطقه آزاد تجاری ماکو
۰۹۱۲ ۰۱۲ ۴۴ ۲۰
info@aquaraz.com

دفتر  ترکیه
Bornova / 35040 - İzmir - Turkey
0090 553 381 5334    
ds@aquaraz.com