تور ضد شکار – Anti-Predator
نایلون پلی آمید و پلی پیرو پیلن جنس تور
30 میلی متر اندازه چشمه تور
210 d 96 مشخصات نخ تور
18 میلی متر از جنس پلی پیرو پیلن مشخصات طناب تور
شناور نوع تور
بدون محدودیت در ابعاد، بسته به سایز های مختلف قفس قابل تولید میباشد ابعاد تور
95-100 kgs میزان تحمل وزن
  • مقاوم به اشعه یو وی خورشید
  • قابل استفاده در آبهای شور و شیرین – دریا و پشت سد
  • قابل ارائه همراه با قاب نگهدارنده تور ضد شکار
  • الحاق بطور عمودی موازی جوانب تور و افقی زیر تور
  • این تور برای محل هایی که دارای حیوانات و آبزیان متجاوز به ماهیان قفس میباشد استفاده میشود، مانند سگ آبی – کوسه ماهیان – لاک پشت ها و غیره
توضیحات