تور ضد پرنده – Anti-Bird
Polypropylene & Polyamide

جنس تور
60 میلی متر اندازه چشمه تور
60 شماره نخ تور
شناور نوع تور
بدون محدودیت در ابعاد، بسته به سایز های مختلف قفس قابل تولید میباشد ابعاد تور
  • مقاوم به اشعه یو وی خورشید
  • قابل استفاده در آبهای شور و شیرین – دریا و پشت سد
  • قابل ارائه همراه با قاب نگهدارنده تور ضد پرنده
توضیحات