معرفی سازه های آکواپونیک
آکواپونیک روشی نوین برای کشاورزی پایدار می باشد که از تلفیق سیستم پرورش ماهی مدار بسته با سیستم گلخانه ای هیدروپونیک ایجاد می شود.
در سیستم های مدار بسته پرورش ماهی به مرور زمان غلظت برخی از مواد آلی زیاد می شود که برای آبزیان مضر است، ولی همین مواد آلی غذای اصلی گیاهان می باشد و با هدایت آب در سیستم های هیدروپونیک به مصرف گیاهان می رسد. این فرایند نیاز های اصلی گیاهان برای رشد و نمو را تامین می کند و در عین حال آب توسط گیاهان تصفیه شده و به سیستم پرورش ماهی برگشت داده می شود.

سیستم های آکواپونیک در کشور های پیشرفته با سرعت زیادی در حال گسترش می باشد و واحد های بسیار زیادی از پروژه های موفق در سال های اخیر اجرا و به بهره برداری رسیده اند، در سیستم آکواپونیک که برای تحقق ایده کشاورزی پایدار در زمینه آبزی پروری ارائه شده بود به مرور زمان تعداد گونه های گیاهی در کشت آکواپونیک افزایش یافت و همراه آبزیان به عنوان محصول اصلی کشت در سیستم های آکواپونیک قرار گرفت.

در کشور هایی مانند ایران که از منابع آبی کمی برخوردار می باشد استفاده بهینه تر از منابع آبی امری اجتناب ناپذیر می باشد، تولید محصولات ارگانیک در سیستم آکواپونیک با کمترین اتلاف آب همراه می باشد، از این رو از سیستم آکواپونیک به عنوان بهترین گزینه برای کشاورزی پایدار نام می بریم.
ار طرفی سیستم های آکواپونیک بخاطر افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید و نیز عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی مورد توجه کشاورزان و جامعه علمی قرار گرفته است، آکواپونیک استفاده از کود های شیمیایی در کشاورزی را به صفر یا حد اقل می رساند.

سیستم های آکواپونیک در ابعاد کوچک خانگی تا مزارع بسیار بزرگ قابل اجرا می باشند، بسته به اهداف تولید گونه های سازگار آبزی و گیاهی می توانند به عنوان محصول اصلی یا فرعی در چرخه تولید قرار گیرند. در کشت آکواپونیک بیشتر صیفی جات سریع الرشد انتخاب می شوند و در کمترین زمان ممکن بدون نیاز به فرایند های نگهداری آماده برداشت می شوند.
مزایای سیستم های آکواپونیک
 • امکان تولید گیاهان و آبزیان در مناطق کم آب
 • توان تولید یکسان با مصرف 2% آب مورد نیاز در سیستم های سنتی
 • کاهش نیروی کارگری
 • مصرف کود ارگانیک و تولید محصول ارگانیک
 • افزایش تولید با استفاده از کود طبیعی ماهی
 • کاهش اتلاف انرژی با ترکیب کشت
 • افزایش تولید در واحد سطح در سیستم های کشت طبقه ای
 • قابل اجرا در مکان های نزدیک به بازار فروش و کاهش هزینه های نقل و انتقال
 • عدم نیاز به استفاده از علف کش ها و آفت کش ها شیمیایی
 • محیط کشت و محصولات بسیار تمیز نسبت به محیط های کشت خاکی
 • کم هزینه ترین روش برای حذف مواد آلی مراکز پرورش آبزیان
 • امکان تولید خارج از فصل
 • سیستم آکواپونیک بهترین گزینه برای تولید گیاهان ارگانیک در سیستم های گلخانه ای می باشد