مشاوره و تجهیز مزارع پرورش ماهی سنتی
در راستای ارائه خدمات آبزی پروری شاهد تماس های بسیاری مبنی بر ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات موجود در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان هستیم. بسیاری از پرورشگاه های موجود فاقد استاندارد های فنی تولید و مدیریت می باشند. بروز بیماریها و عوامل کاهنده کیفیت و کمیت تولید ناشی از نا آگاهی و یا عدم مدیریت صحیح مجموعه های پرورش ماهی می باشد.
بسته به مکان های جغرافیایی و نوع گونه های پرورشی تفاوت های محسوسی در دلایل بروز مشکلات مشاهده می شود. در عین حال تمامی مشکلات موجود با برسی آنالیز های انجام شده توسط گروه فنی آکواراز قابل تشخیص و پیشگیری می باشد. آکواراز با کادری دانش آموخته و با تجربه در صنعت آبزی پروری، با مشارکت در طرح های تولیدی و تحقیقاتی مراکز دولتی و خصوصی قادر به شناسایی و حذف عوامل محدود کننده تولید می باشد و با ارائه راهکارهای کاربردی شما را در رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید یاری می کند.

اطلاعات مراکز پرورش ماهی متقاضیان توسط کارشناسان مربوطه مطالعه می شود و با تشخیص عوامل محدود کننده تولید، طرح ها و سیستم های مدیریتی پیشگیرانه بسته به اهداف تولید پیشنهاد و اجرا می شوند.
بخاطر انتقال بسیار سریع بیماری در محیط های متراکم پرورش ماهی می بایست نیاز های آبزیان با دقت بیشتری تامین شود تا از بروز بیماری در پرورشگاه جلوگیری شود، بدین جهت برای مدیریت و کنترل دقیقتر امور و کاهش تلفات در دوره های پرورشی، اتوماسیون واحد های پرورش ماهی پیشنهاد می شود.

مدیریت و نگهداری سیستم های پرورشی مهمترین مشغله صاحبان مراکز تولیدی می باشد، هر ساله شاهد ایجاد و معرفی سیستم های نوینی در صنایع آبزی پروری می باشیم، حدود 95 درصد از این تکنولوژی ها ابزاری برای کمک به مدیریت بهتر امور تولید می باشد.
سنسور های کنترل کننده شرایط آبی، سیستم های مانیتورینگ و کنترل از راه دور، ادوات فیلتراسیون و اتوماسیون، اتوماسیون غذای دهی، پمپ آبزیان، سیستم های واکسیناسیون و نقل و انتقال آبزیان و غیره، همگی برای مدیریت بهتر و دقیقتر امور استفاده می شوند. بسته به اهداف تولیدی مزارع پرورشی و موانع موجود در مزرعه، تجهیزات و برنامه های مدیریتی برای حذف موانع و افزایش تولید در واحد سطح ارائه می شوند.